Splošni pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja spletne trgovine www.poslovna-darila.eu

S spletno trgovino www.poslovna-darila.eu upravlja podjetje Panap d.o.o., ki je tudi lastnik blagovne znamke HIŠA DARIL. Ob registraciji v spletno trgovino dobi uporabnik svoje uporabniško ime in geslo. Kupec lahko izvede nakup z registracijo, ali brez. Ti splošni pogoji opredeljujejo delovanje spletne trgovine poslovna-darila.eu, pravice kupca in poslovno razmerje med trgovino poslovna-darila.eu in kupcem.
 

Podatki o upravljalcu poslovna-darila.eu

Upravljalec trgovine, Panap d.o.o. se zavezuje, da bo na spletni strani in vseh spremljajočih dokumentih vedno zagotovil svoje registracijske podatke, telefonske številke in elektronske naslove.
 

Zagotovitev dostopa do informacij

Panap d.o.o. se zavezuje da bo vedno poskrbel za razpoložljivost podatkov:

 • značilnosti izdelkov
 • podrobnejše opise izdelkov, v kolikor je to zaradi zahtevnosti izdelka potrebno
 • razpoložljivost izdelkov v razumnem roku
 • pogoje dostave izdelkov (način dostave, naslov dostave in rok dostave)
 • cene izdelkov bodo vedno jasno navedene in bodo vsebovale davek na dodano vrednost
 • možnosti oziroma načini plačila
 • postopek in pogoji za vračilo blaga
 • rokih za odstop od pogodbe
 • stroških vračila blaga
 • postopek pritožbe in reklamacije.
   

Ponudba izdelkov

Panap d.o.o. stremi k čim širši ponudbi izdelkov v spletni trgovini poslovna-darila.eu. Zaradi omejitev pri pakiranju in transportu blaga pa vsi izdelki niso primerni za spletno prodajo, saj obstaja med transportom velika nevarnost poškodbe izdelkov. Zato Panap d.o.o. samostojno odloča o tem, kateri izdelki so uvrščeni v spletno trgovino poslovna-darila.eu in kateri ne. Prav tako si pridržuje pravico, da izdelke po lastni presoji umakne in spletne trgovine poslovna-darila.eu.
 

Nakup v klasični prodajalni

Izdelki iz spletne trgovine poslovna-darila.eu niso na voljo v klasičnih prodajalnah HIŠA DARIL. Izdelki na poslovna-darila.eu so vedno narejeni po naročilu kupca, in niso na voljo drugim kupcem. Zaradi predstavitve izdelkov si Panap d.o.o. pridržuje pravico, da na poslovna-darila.eu prikazuje simbolične slike izdelkov in pa fotografije izdelkov, ki jih je v preteklosti dobavil kupcem.
 

Načini plačila

Panap d.o.o. v spletni trgovini poslovna-darila.eu omogoča plačilo blaga na naslednje načine:

 • 100% avans: za naročila manjša od 300 eur brez ddv
 • 50% avans in 50% pred dobavo za ostala naročila

Za vsako naročilo bo Panap d.o.o. izdelal ponudbo oziroma predračun. Plačilo po tej ponudbi pomeni tudi potrditev naročila.
 

Veljavnost cen

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. Sicer si Panap d.o.o. pridržje pravico, da lahko cene kadarkoli, brez predhodne najave, spremeni. V primeru, da se cena spremeni med obdelavo naročila, Panap d.o.o. kupcu omogoča, da odstopi od naročila.
 

Pogodba

Pogodba o nakupu se sklene v trenutku, ko kupec potrdi naročilo. Potrditev naročila pomeni plačilo avansa. Če avans ni plačan, pomeni, da naročilo ni bilo potrjeno.
 

Koraki obdelave naročila

Kupcu so na spletni strani poslovna-darila.eu vedno dostopni podatki o trenutnem stanju obdelave njegovega naročila.

Prejem naročila

V trenutku, ko kupec potrdi naročilo, dobi njegovo naročilo status PREJETO NAROČILO. Kupec po elektronski pošti sprejme obvestilo o prejemu naročila.

Potrditev naročila

V nadaljnji obdelavi Panap d.o.o. preveri dobavljivost naročenih artiklov ter naročilo sprejme ali zavrne. Ob sprejemu naročila Panap d.o.o. kupcu izdela ponudbo oziroma predračun s plačilnimi in dobavnimi pogoji, ter mu ga pošlje po elektronski pošti.  Naročilo je potrjeno, ko kupec plača avans po ponudbi oziroma predračunu. Po plačilu avansa kupec več ne more preklicati naročila.

Proizvodnja naročila

Po prejemu avansa oziroma potrditvi naročila Panap d.o.o. organizira proizvodnjo naročenih izdelkov. Pred pričetkom proizvodnje s kupcem uskladi oblikovanje oziroma dizajn izdelkov. Kupec mora dizajn izdelkov potrditi pisni ali po elektronski pošti.

Odprema naročila oziroma dostava naročenih izdelkov

Po končani proizvodnji Panap d.o.o. naročilo pripravi za transport in kupca obvesti o zaključku naročila. Kupec naročeno blago prevzame na sedežu Panap d.o.o., ali pa organizira svoj prevoz. Panap lahko, ni pa obvezno, za kupca organizira prevoz oziroma mu sam dostavi naročeno blago.

 

Pravica do odstopa od nakupa

Po potrditvi naročila in plačilu avansa kupec nima možnosti za odstop od naročila, saj gre za izdelke, ki so narejeni po načrtih in dizajnih kupca. Kupec je obvezen naročeno blago dokončno plačati in ga prevzeti.
 

Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije.
 

Poškodbe pri dostavi

Za dostavo izdelkov iz skladišča Panap d.o.o. do kupca je odgovoren kupec, saj kupec organizira prevoz izdelkov do svojega naslova.
 

 

Varovanje osebnih podatokov

Ponudnik se zavezuje, da bo trajno varoval osebne podatke kupca, pridobljene med registracijo kupca. Prodajalec hrani IP naslove vseh obiskovalcev hisadaril.si. Pri registriranih uporabnikih prodajalec hrani tudi registracijske podatke: ime, priimek, naslov za dostavo, naslov za plačilo, čas in datum registracije, kontaktni telefon in kontaktni elektronski naslov. Prodajalec bo osebne podatke kupca uporabljal izključno za izpolnitev naročila kupca in ostalo potrebno komunikacijo s kupcem. Kupčevi osebni podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi sam kupec. Poskrbeti mora za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za protivirusno programsko opremo svojega računalnika.
 

Oglasna sporočila

Prodajalec bo kupcu pošiljal oglasna sporočila le, če kupec temu izrecno ne nasprotuje. Željo kupca, da ne želi sprejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval. Oglasna sporočila bodo vsebovala naslednje podatke:

 • jasno oznako, da gre za oglasna sporočila
 • jasno bo razviden pošiljatelj sporočila
 • različne akcije in pogoji nakupa bodo jasno označeni
 • jasno bo pojasnjen način od odjave prejemanja oglasnih sporočil
   

Varovanje otrok

Prodajalec na svojih spletnih straneh v nobenem primeru ne naslavlja otrok. Komunikacija ne bo izkoriščala zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti otrok. Prodajalec ne bo sprejemal naročil od oseb, za katere bo vedel ali sumil, da je otrok. Prav tako ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke.
 

Odveza odgovornosti

Prodajalec skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh poslovna-darila.eu v največji možni meri. Kljub temu obstaja minimalna možnost človeške napake, zaradi česar lahko pride do napake pri objavi lastnosti ali cene izdelkov. V primeru naročila takšnega izdelka bo prodajalec kupcu omogočil odstop od nakupa ali zamenjavo naročenega izdelka. Vse fotogragrafije so simboličnega pomena in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
 

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila, spremeni splošne pogoje poslovanja.
 

Upoštevana zakonodaja

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo, ki se nanaša na prodajo izdelkov iz njegove ponudbe:

 • Zakon o varstvu potrošnikov
 • Direktivo Evropske skupnosti 1935-2004 o materialih in izdelkih, ki prihajajo v stik z živili
 • Pravilnik o označevanju igrač
 • Pravilnik o označevanju tekstilnih proizvodov
 • Pravilnik o označevanju kozmetičnih proizvodov
   

Pritožbe, reklamacije in spori

Prodajalec se trudi in s sistemom organizacije dela poskuša zagotavljati, da pri delu ne prihaja do napak. V kolikor pride do napake s strani prodajalca, nedelovanja ali okvare izdelka, je prodajalec določil odgovorno osebo za reševanje reklamacije ali pritožbe kupca. Podatki o tej osebi so jasno navedeni na spletni strani prodajalca. Pritožba se odda pisno po elektronski pošti podpora@hisadaril.si, po navadni pošti ali po faxu 02/745-03-82. Prodajalec bo pritožbo in reklamacijo kupca reševal hitro in učinkovito, v smislu rešitve reklamacije v obojestransko zadovoljstvo.